برترین عکس های نشنال جئوگرافیک سال 2018 (1)

برترین عکس های نشریه رسمی نشنال جئوگرافیک سال 2018 به همراه توضیحات عکس 1. این عکس به عنوان جستجوی هویت و ریشه های فردی هر انسان عکس توسط : Milou Krietemeijer-Dirks   2. این چشمه زیبا در فلوریدا ، جایی که این فرد از رودخانه از یک چشمه به سمت آب شفاف بلوری شنا میکند. عکس توسط : براندون وردورا Brandon Verdura   3. خورخه دلگادو اوریا : تمام ایده های این مجموعه ساختارشکن مفهوم تابستان و منورکا ، جزیره ای در مجمع الجزایر بالار است." وی گفت: "یکی از راه های ایجاد ایده ، ایجاد تصاویر با ترکیب های بسیار...
ادامه مطلب