ثروتمند ترین افراد جهان تا پایان سال 2020

خانه » ثروتمند ترین افراد جهان تا پایان سال 2020

ثروتمند ترین افراد جهان در پایان سال 2020 میلادی مشخص و انتخاب شدند.

ثروتمند ترین افراد جهان تا پایان سال 2020

در این لیست 11 نفری اولین و ثروتندترین فرد تا پایان سال 2020 جف بزوس مدیرعامل شرکت آمازون می باشد.

سفارش طراحی 09383819300